Úvod

Ortoptika

Od ledna  2019 jsme rozšířili ortoptická oční cvičení, zejména dětí, u kterých včasná tréninková aktivita okohybných svalů znamená dobrou perspektivu ve zlepšení či úplném odstranění některých očních vad, zejména šilhání.  Ortoptická cvičení provádí kvalifikovaná ortoptická sestra Milena Zítková, která má s touto specializovanou činností mnohaleté zkušenosti.  Pro možnost přihlášení na ortoptická cvičení se prosím informujte dle instrukcí v záložce „Kontakty“.

MUDr. Soňa Kolocová

Nově nabízíme screeningové měření přístrojem Plusoptix u dětí od 6 měsíců do 10 let, které umožňuje zachytit oční vadu dítěte a doporučit podrobnější oční vyšetření (viz odkaz). Vyšetření se provádí vždy v úterý od 17 hod. (prosím objednejte se předem u paní Zítkové na tel. 731 150 340). Cena vyšetření je 100 Kč a není hrazeno ze zdravotního pojištění.   

Hrazení ortoptických cvičení

Ortoptické vyšetření i cvičení provádí ortoptická sestra na základě doporučení očního lékaře, který léčbu pacienta řídí. Pokud je péče ortoptisky pro pacienta potřebná, oční lékař vystaví poukaz na ortoptické vyšetření a event. i cvičení. Za těchto podmínek jsou ortoptická cvičení hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Naše ortoptika má zatím uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

DOVOLENÁ 23.4., 30.4., 2.5.2024

Pokud poukaz od očního lékaře nemáte a přesto na cvičení chcete docházet, můžete je uhradit přímou platbou v ambulanci.

Ceník služeb:

Ortoptické cvičení nebo pleoptické cvičení 1 lekce                          500 Kč