Domácí cvičení

Návrhy domácích cvičení

Pleoptika

Pleoptickými cviky léčíme tupozrakost. Cílem domácího pleoptického cvičení je zatížit tupozraké oko co nejvíce při práci do blízka. Pacient má na lépe vidoucím oku okluzor a hraje si či pracuje na vzdálenost cca 30-40 cm, tedy do blízka. Malé děti se někdy brání zakrytí lepšího oka okluzorem. Je dobré nazvat okluzi např. hrou na piráty, kdy může mít zalepené oko i rodič. Nejčastěji děti při domácí pleoptice např. kreslí, čtou si, skládají puzzle, obkreslují obrázek, hrají společenské hry, vypichují předkreslený obrázek tužkou s jehlou, mohou hrát hry na počítači nebo tabletu, navlékají korálky, vyšívají…

Dítě musí mít vždy správně nasazený okluzor, aby nepodhlíželo. Pokud nosí brýle, tak samozřejmostí je mít nasazenou brýlovou korekci.

Okluzor nedáváme dítěti na sport nebo na ven. Dítě, které má okluzor, nemá prostorové vidění, dívá se horším okem, takže je zde riziko vzniku úrazu. Proto je ideální nosit okluzor doma nebo např. ve školce.

Cvičení konvergence

Při pozorování blízkého předmětu, který se přibližuje k nosu, se pohybují obě oči stejnoměrně dovnitř. Pokud je tato schopnost omezena nebo není vůbec, musí se cvičit, aby pacient neměl potíže při práci do blízka.

Cvičení konvergence je vhodné provádět s jakýmkoliv malým předmětem, který dítě zaujme (tužka, klíče, malá hračka…). U starších dětí a dospělých provádíme cvičení pomocí tužky nebo ukazováčku. Posadíme si dítě proti sobě do vzdálenosti natažené paže tak, abychom dobře viděli jeho oči. Dítě pozoruje ukazováček (malý předmět, tužku…) před sebou ve vzdálenosti natažené paže ve výši brady. Pomalu prst přibližujeme směrem k nosu dítěte. Efekt cvičení se dá stupňovat tak, že pohyb prstu k nosu zpomalujeme. Tím dosáhneme stejnoměrného pohybu očí směrem dovnitř se zvlášť vynaloženým úsilím. Je nezbytné, aby dítě v průběhu cvičení prst očima upřeně pozorovalo během celého pohybu.

Osoba, která s dítětem cvičí, musí během cvičení stále pozorovat oči dítěte. Obě oči se musí při přibližování prstu k nosu pohybovat směrem dovnitř. Stane-li se, že během cvičení ujede jedno oko zevně, vrátíme se s prstem do výchozí pozice a začneme cvičení znovu.

Cvičíme několikrát denně, po dobu 3 – 5 minut (ideální je 15 minut denně), podle soustředěnosti dítěte. Cvičení provádíme bez brýlí. U dětí se šilháním směrem zevně (divergentní strabismus), je toto cvičení velmi důležité a je nutné ho provádět pravidelně každý den.

Cvičení motility

Cvičení motility se provádí po operaci šilhání nebo např. při obrně očního svalu. Cvičení motility je velmi jednoduché, někteří lidé nazývají cvičení motility také „jógou očí“. Obecně lze říci, že pomocí tohoto cvičení procvičujeme oční svaly. Cvičení se provádí bez brýlové korekce s nehybnou hlavou (dívají se pouze oči). Sedneme si proti dítěti do vzdálenosti natažené paže. V ruce držíme fixační bod (tužka, malá hračka, světýlko…), který bude pacient sledovat. Fixačním bodem pohybujeme do 9 základních pohledových směrů. Výchozí pozice, do které se vždy z každého pohledového směru vracíme, se nachází v pozici před nosem. První čtyři směry kopírují kříž – tedy nahoru, dolů, vpravo a vlevo. Další čtyři směry kopírují kříž pootočený o 45˚ – tedy vpravo šikmo nahoře, vlevo šikmo nahoře, dole šikmo vpravo a dole šikmo vlevo. Těchto 8 základních směrů neustále střídáme. Je jedno, kterým směrem začnete, ale musí se dodržovat správný směr. Poslední devátý směr kopíruje konvergenci (viz. výše). Přibližujeme tedy fixační bod k nosu.

Cvičení motility by se mělo provádět několikrát denně, minimálně po dobu 3 – 5 minut, podle soustředěnosti dítěte. Ideální je, když se cvičení zvládne provést denně alespoň 15 minut.

 

Návrhy domácích cvičení

Cvičení můžete využít v průběhu prázdnin nebo školního roku. Své děti při práci pravidelně kontrolujte. Pokud jste od nás dostali červený medicínský filtr, nezapomeňte jej dát na min. 30 min až 1 hodinu denně.

Úkoly jsou určeny k aktivní pleoptice, tj. ke cvičení tupozrakého oka na blízkou vzdálenost (40 cm) za pomoci hmatu, sluchu nebo paměti. Nejčastěji budeme využívat ze smyslů hmatu, při spolupráci oko-ruka.

Vypichování

Precizní práce na blízkou vzdálenost, která vyžaduje maximální soustředění a přesnost při vypichování. Při práci kontrolujte správné držení špendlíku (kolmé postavení při vypichování).
Pomůcky: podložka (polystyren, plsť), jehla nebo velký špendlík, vytečkovaný obrázek

Bludiště

Najít správnou cestu je nesnadný úkol, hlavně pokud ho dítě musí řešit tupozrakým okem. Pro usnadnění si může jednotlivé cestičky obtáhnout rozdílnými barvičkami.

Mandaly

Obrázky mandal můžete využít jako omalovánky, dbejte na pečlivost vybarvování. Na omalovánkách si dítě může zkoušet nácvik prostorové kompozice obrázku, např. souměrnost obrázku, zrcadlení apod.

Pracovní sešity

Obtahování linky – pečlivým a přesným obtahováním linky trénujete nejen nácvik správného uchopování tužky, ale také tupozraké oko.

Vyhledej a označ – pracovní listy se zaměřením na rozpoznání a orientaci v jednoduchých a složitých tvarech a na zapamatování pořadí. Pro děti s tupozrakým okem se jedná o složitý úkol. Systém tvarů, znaků, obrázků, písmen apod. je pro ně hůř čitelný, než pokud se vyskytují samostatně.