Náplň Ortoptiky

Co je to ortoptika

Ortoptika je úzce specializovaný obor, která se zabývá rehabilitací zrakových funkcí u pacientů se šilháním (strabismem), tupozrakostí (amblyopií) a dvojitým viděním (diplopií) a je podstatnou a nedílnou součástí komplexní péče o tyto pacienty. Jejím úkolem je u vrozených i získaných očních vad navodit do nejlepší zrakovou ostrost a také dobrou spolupráci obou očí navzájem – schopnosti, které jsou velmi důležité pro dobré pracovní uplatnění a kvalitu života pacientů.

Co obnáší ortoptika:

  1. Ortoptický rozbor (status) – diagnostická část zaměřená na zjištění poruch vidění včetně poruch spolupráce obou očí. Provádí se u všech pacientů, kteří budou nebo pravidelně dochází na ortopticko – pleoptické cvičení a slouží ke zjištění, jak se mění, resp. lepší vidění oběma očima. Dále je možné provést ortoptický rozbor u pacientů, kdy lékař potřebuje zjistit např velikost úchylky šilhání, stupeň tupozrakosti či stav prostorového vidění. Lze jej provést u dětí cca od 2,5 až 3 let. Někdy se provádí i u dospělých pacientů s diplopií (dvojité vidění) náhle vzniklou, po mozkových příhodách, úrazech hlavy, roztroušené sklerózy, nádorových onem..). Ortoptický status zahrnuje zjištění zrakové ostrosti do blízka a do dálky s korekcí i bez korekce, zakrývací test ke zjištění šilhání, vyšetření motility a konvergence, vyšetření fixace, zjištění stavu tzv. jednoduchého binokulárního vidění v prostoru (Worthův test, Bagoliniho skla, prismata) a na přístrojích (synoptofor, cheiroskop), vyšetření stereopse
  2. Pleoptická cvičení – soubor speciálních stimulačních cviků, jejichž cílem je zlepšit zrakovou ostrost nemocného tupozrakého oka. Dělíme je na cvičení pasivní, která se provádí na tzv. CAM stimulátoru v ortoptické ambulanci, a na cvičení aktivní, které provádí dítě doma s rodiči (obkreslování, vystřihování, vyšívání, navlékání korálků, vybarvování malých obrázků, počítačové hry). Zejména zpočátku se upřednostňuje práce do blízka, procvičuje se spolupráce oko – ruka). Úspěšnost pleoptické léčby a rozcvičení tupozrakého oka je významně ovlivněno věkem pacienta. Pokud se cvičení zahájí včas, tj. do 6 let věku, je naděje na dobré výsledky velká. U dětí mezi 6. a 10. rokem jsou výsledky léčby individuální, nad 10 let je šance na zlepšení zrakové ostrosti tupozrakého oka velmi nízká.
  3. Ortoptická cvičení – ortoptická léčba se snaží naučit oči spolupracovat. K nácviku dobré spolupráce obou očí se používají různé přístroje a pomůcky – cheiroskop, stereoskop, troposkop, prismata. Provádí se u pacientů se šilháním nebo po operaci šilhání nebo po rozcvičení tupozrakého oka pleoptickou léčbou. Ortoptika je vhodná také pro dospělé pacienty s diplopiíí (dvojitým viděním) po úrazech hlavy, nitrolebních operacích apod. V těchto případech je vhodné terapii zahájit co nejdříve, jakmile je pacient schopen cvičení provádět.